Image by Sage Friedman

Samtaleterapi og
spesialisert klinisk hypnose

Unik kortidsbehandling i trygge og hyggelige omgivelser

 

MENTRO tilbyr deg fortrolige samtaler og en unik korttidsbehandling tilknyttet;  

• Angst • Traumer • Fobier • Tankekjør • Depresjoner • Relasjonsutfordringer •Grensesetting • Selvfølelse og selvtillit • Vektproblematikk • Nikotinavhengighet

☘BEHANDLINGSFORLØP: 
Sammen med deg finner vi kjernen i de ulike utfordringene, lager en konkret målsetting og et tilpasset tidsløp som et team. Under konsultasjonene tar vi sikte på å forstå bakgrunnen for mulige årsaker til automatiserte indre tanke- og responsmønstre som kan ligge til grunn for de ulike problemstillingene. Vi gjennomfører gode og trygge samtaler hvor du også læres opp i enkle kognitive selvhjelpsteknikker som kan styrke deg rundt problemstillingen som det jobbes på.  Vi benytter gjerne et effektivt verktøy som spesialisert klinisk hypnose under behandlingen. Ved behov og om ønskelig kan du bli opplært i spesialisert klinisk selvhypnose.

  

☘ KLINISK HYPNOSE SOM ET FORSTERKENDE VERKTØY: 
Ofte ser vi at problemstillingene som folk flest har av personlige utfordringer, ligger i det ubevisste sinn og langtidshukommelsen. Her lagres de psykologiske prosessesene som følelser, reaksjoner, oppfatninger, tankeforløp, ønsker og behov som en person selv nødvendigvis ikke er oppmerksom på. Man vet hva man gjør, men ikke alltid hvorfor en føler det en gjør, og hva følelsene kommer av. Ved bruk av spesialisert klinisk hypnose vil en lettere ha tilgang på det ubevisste sinn og derav lettere for å gjøre de endringene som du som klient ønsker å oppnå. 

☘ VED BRUK AV SPESIALISERT KLINISK HYPNOSE: 
Du vil oppleve en fin rolig avslapning og du vil være fullt bevisst og tilstede. Samtidig vil du ha en fokusert oppmerksomhet på underbevisstheten hvor du blir mer mottagelig og åpen for positive endringer på de fastlåste problemområdene. Siden endringene foregår i det ubevisste sinn lagres ny forståelse på en mer varig måte og nye vaner og tankemønstre som kan løse opp i problemstillingene etableres. 

☘ VÅRE VERDIER:
Empati-Konfidensialitet-Respekt 

☘ UTTALELSER FRA KLIENTER 
"Jeg opplever Bent-Ivan Myhre som en trygg og erfaren terapeut. Kombinasjonen med samtaleterapi og klinisk hypnose har hatt god effekt og hjulpet meg ut av angst og stressreaksjoner. Samtidig har jeg fått gode verktøy og øvelser som jeg opplever støtter og hjelper meg videre.» (Klient 58år) 

«Jeg har vært skeptisk til denne form for behandling, men ble fort overbevist da dette ga positive effekter. Mye av dette handler om å føle seg trygg og godt ivaretatt i en ellers svært sårbar situasjon. Bent Ivan er en slik terapeut som man føler seg trygg rundt og får fort tillit til. Hans evne til å lytte og forstå gjør at han kommer raskt på banen med hva du trenger. Jeg var spesielt fornøyd med at han fulgte opp de verktøyene han ga meg. Uten denne oppfølgingen hadde jeg aldri gjort hjemmeleksene mine. Summen av dette har bidratt til at jeg har kommet meg videre med mine utfordringer. Jeg vil absolutt anbefale Bent Ivan som terapeut.» (Klient 32år)

"Jeg var veldig fornøyd med timene hos deg! Jeg går gjerne mer, men er fortsatt i oppadstigende kurve etter behandling merker jeg. Det er bra! Jeg må bare si - Alt går mye bedre nå! Både psykisk og fysisk! Effektivt! Tusen takk for en svært - hva kan jeg si - behjelpelig, styrkende, konstruktiv og oppegående - oppadgående terapi. Så flink du er! Så jeg var veldig fornøyd! God investering i helse, tid og penger!  Jeg likte veldig godt den to-delte behandlingsformen med samtale og hypnose. At du tok deg veldig god tid. Det er så bra å føle at man ikke må rushe avgårde etter behandling. At jeg fikk med noen verktøy jeg kan bruke hjemme. Hypnose som behandlingsform er veldig fin og ikke så tidkrevende, som f.eks psykodrama. Jeg har mye mindre uro nå. Jeg har nesten ikke det i det hele tatt nå. Men dette går jo litt opp og ned. Jeg merket også at jeg fikk mye bedre selvtillit (eller selvfølelse). Det var godt for meg da! Veldig fornøyd! 😁 (Klient 45år)