JOBB/Karriere

Mentro karrieresenter hjelper deg med yrkesval og mål. Vi samarbeider tett med næringslivet og er gode på å finne rett "jobbmatch".
 

Kurs

Mentro tilbyr jobbsøkjar- og bedriftsinterne kurs. Våre kurs skal hjelpe deg til å realisere dine evner og mulegheiter i arbeidslivet. 
 

Produksjon

Mentro utfører produksjons- og serviceoppdrag etter avtale - alt frå produksjon av skyteskiver og skilt til kantinetenester.