Image by Nik Shuliahin

Samtaleterapi og klinisk hypnose 

Les mer om hvordan våre tjenester kan hjelpe deg videre med
angst, fobier, dårlig selvfølelse, overvekt, røykeslutt, sjalusi, flyskrekk

 

En hypnotisk tilstand er kanskje langt vanligere enn hva folk flest tenker. Det kan sammenlignes med at du er i dyp avslapning og når du drømmer deg litt bort. For eksempel når du ser en film på kino eller leser en spennende bok hjemme i stua som får deg til å glemme tid og sted. I eksperimenter hvor respirasjonsfrekvens, hjerterytme og hvor EEG- bølger blir målt, vises det at en hypnotisk tilstand har flest fellestrekk med dagdrømming eller den tilstanden som du er i når du er i ferd med å sovne. Det å være i denne behagelige tilstanden, gjør ingen ting fra eller til. Det er først når en inkluderer en terapeutisk og målrettet behandling under hypnosen en kan oppnå den ønskede effekten. 

Før selve behandlingen starter, vil terapeuten hjelpe deg med å oppnå en god og trygg avslapning. Når du er på et godt avslapningsnivå vil terapeuten rette positive og målrettede suggesjoner overfor ditt ubevisste sinn. Når det gjøres vil underbevisstheten jobbe for en endring som bidrar mot det målet som du ønsker å oppnå. 

Bakgrunnen for at behandlingen i større grad rettes mot det ubevisste sinn er at der lagres de psykologiske prosessesene som følelser, reaksjoner, oppfatninger, tankeforløp, ønsker og behov som en person selv nødvendigvis ikke er oppmerksom på. Man vet hva man gjør, men ikke alltid hvorfor en føler det en gjør, og hva følelsene kommer av.


Ved en rekke tilfeller er det nettopp i det ubevisste sinn en kan finne bakgrunnen for ulike avhengighetsforhold, spisevaner, angst, fobier og dårlig selvfølelse med mere. Det er også her endringene til en bedret livssituasjon kan skje med de rette terapeutiske virkemidlene.

Eller som psykiateren Carl Jung uttalte; 

-Inntil du gjør ditt ubevisste sinn bevisst, vil det styre livet og du vil kalle det skjebnen. 

 
  • Facebook
  • Instagram

©2020 by mentro. Proudly created with Wix.com