top of page
Man Vandring i naturen

Veteraner, politi, brann & redning

Kjære veteran, takk for din tjeneste.

For de aller fleste av oss veteraner har det gått fint med i ettertid.

Samtidig finnes det og veteraner som har alt fra milde symptomer til de mer alvorlige som går ut over livskvaliteten. Flere veteranundersøkelser viser til veteraner med angst, depresjoner og andre stressreaksjoner. 

Selv har jeg over tretti års tjeneste i Forsvaret og er veteran fra flere internasjonale operasjoner.   I dag gir jeg terapi til mennesker med ulik bakgrunn og årsaker for angst, depresjoner og andre stressreaksjoner. 

Som sertifisert terapeut og veteran selv, er det derfor lett for meg å forstå historiene og erfaringene fra en veteran som ønsker å få det bedre i livet. Behandlingen er personlig rettet og vi jobber som et makkerpar mot en hverdag hvor vi aktiv skal dempe og eller slippe de emosjonene som er for krevende.   

 

Kjære politi, ambulansepersonell, brann- og redning
Dere er de som her hjemme i Norge som passer på- og i noen tilfeller skal beskytte oss ved kanskje å måtte risikere egen helse og eget liv.  Det kan ha sin pris og jeg har hatt flere i terapi med bakgrunn i opplevelser fra tjenesten. Som din terapeut finner jeg utover min faglige kompetanse en styrke i å ha opplevd episoder i min egen tjeneste hvor liv og helse har stått på spill. Behandlingen er personlig rettet og vi jobber som et makkerpar mot en hverdag hvor vi aktiv skal dempe og eller slippe de emosjonene som er for krevende.   

 

Bent-Ivan Myhre som behandler 

Myhre er daglig leder av MENTRO og en erfaren praktiserende klinisk psykoterapeut. Han er spesialisert og sertifisert innen samtaleterapi og bruk av klinisk hypnose fra Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose (NIH), samt Certified Hypnotherapist fra the Dave Elman Hypnosis Institute i USA. Han er og videreutdannet innen klinisk hypnoseterapi fra Uncommon Practitioners i England. Spesialistutdanningen innfrir NFKH* sine krav, som er en godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet. 

Utover rollen som klinisk terapeut er Bent-Ivan utdannet innen selvledelse og emosjonell intelligens fra Handelshøyskolen BI. Hans øvrige akademiske bakgrunn har han fra Hærens Krigsskole, Universitet i Bergen, Handelshøgskolen BI og Høgskolen i Bergen.

 

 

Behandlingsform

Min erfaring er at det er mulig å få en bedre og lettere hverdag hvor angst og depressive tanker og følelser dempes eller fjernes. Måten dette kan løses opp på er ved hjelp av sammensatt behandlingsform bestående av;

 

1) Samtaleterapi som tar sikte på å avdekke, utfordre og endre på tankemønstre som bidrar til å holde angst og tungsinnet vedlike.

 

2) Selvhjelpsteknikker hvor du lærer måter å komme deg skrittvis ut av angsten og tungsinnet på. Du blir gitt konkrete råd, tiltak og oppfølging underveis.

 

3) Spesialisert klinisk hypnose som vil gi deg direkte tilgang inn til ditt underbevisste sinn hvor de automatiserte vanene, tankeprosessene og emosjonene ligger. Det er også i underbevisstheten en lettere kan fjerne, dempe, endre eller forsterke våre automatiserte følelser og reaksjonsmønstre. Herunder i dette tilfellet angst, nedstemthet, depressive tanker og følelser.

 

Konsultasjonen har en varighet på 90 minutter, som gir en mer ro og trygghet under behandlingen.

bottom of page