top of page
9A56AB08-0DAE-46DF-AF45-72F5A6138722_1_201_a_edited_edited_edited.jpg

Bent-Ivan Myhre

Bent-Ivan Myhre er daglig leder av MENTRO og en erfaren praktiserende klinisk psykoterapeut. Han er utdannet og er sertifisert fra

London College of Clinical Hypnosis (UK), 

Dave Elman Hypnosis Institute (USA), Uncommon Practitioners (UK) og 

Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose (NIHH.no) 

Spesialistutdanningen innfrir NFKH* sine krav, som er en godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet.

 

Bent-Ivan er spesialisert innen klinisk hypnose, EMDR- psykologisk traumebehandling, samtaleterapi, samt selvledelse og emosjonell intelligens. 

 

Hans øvrige utdannelse har han fra Hærens Krigsskole, Universitet i Bergen, Handelshøgskolen BI og Høgskolen i Bergen.

 

Utover sin praksis har Bent-Ivan en lang karriere og bred erfaring bak seg som offiser i Forsvaret. Herunder ledet han et internasjonalt team i psykologisk forsvar under en av flere deployeringer utenlands. Han var og hovedlærer ved Forsvarets Høgskole/stabsskole innen psykologiske operasjoner, samt senior stabsoffiser og rådgiver for tre forsvarsjefer. 

 

«Som din terapeut er jeg opptatt av det mellommenneskelige møtet. Du skal føle deg forstått, trygg og ivaretatt. Min erfaring er at det er selve fundamentet for en god fremdrift mot det målet du ønsker å oppnå med behandlingen. Vi vil jobbe sammen i team og du skal oppleve å få den støtten, behandlingen og veiledningen du har behov for underveis mot en bedre hverdag»

 

*Myhre er Registrert Hypnoterapeut og medlem av Norsk Forbund for Klinisk Hypnose, som er en godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet.  

9206F162-A600-452C-9C29-A32C78888EF4_edi

Dr Terje Hofsmarken

Terje Hofsmarken har sin doktorgrad fra Tavistock Clinic, East London University (D.Sys.Psych) og en master i klinisk familieterapi fra VID, og er sertifisert på psykologiske profilverktøy som BIG FIVE, 360 og JTI. Han har og en MBA i ledelse. 


Under arbeidet med sin doktorgrad forsket han på lederutvikling i et systemisk perspektiv. Herunder hvilke læringsprosesser som gir best effekt og hvordan sikre at lederutvikling gir utbytte for organisasjoner. 


Hofsmarken har bred erfaring fra privat sektor, herunder lang erfaring fra ledelses- og organisasjonsutvikling fra både offentlige og private virksomheter. Han tjenestegjorde tidlig en periode i Forsvaret som offiser og tok bla. sin militære fallskjermutdanning ved Hærens Jegerskole.  

Terje legger vekt på at lederutvikling og ledertrening skal ivareta både ledere og de ansatte sitt bilde av virkeligheten, og at tiltakene skal øke lønnsomheten og samspillet i organisasjonene.

bottom of page