Bent-Ivan Myhre

Bent-Ivan Myhre er daglig leder av MENTRO, praktiserende klinisk psykoterapeut og ledermentor. Han er utdannet Spesialisert Hypnoterapeut fra Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose (NIH). Spesialistutdanningen er godkjent av Norsk Forbund for Klinisk Hypnose, som er en godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet. Utdanningsporteføljen er og sertifisert ved The Dave Elman Hypnosis Institute i USA. Utover rollen som terapeut er Bent-Ivan utdannet Coach, med vekt på selvledelse og emosjonell intelligens fra Handelshøyskolen BI. 
Hans øvrige akademiske bakgrunn har han fra Hærens Krigsskole, Universitet i Bergen, Handelshøgskolen BI og Høgskolen i Bergen.

«Som terapeut er jeg opptatt av det mellommenneskelige møtet. Jeg vil se deg ut i fra din livssituasjon og hva du ønsker å endre på eller å forsterke. Vi skal lykkes til en bedre hverdag, blir vår positive rettesnor. Ofte er det etablerte og gjentakene negative tankemønstre og vaner som ligger bak våre problemstillinger, og som kan ha sin opprinnelse tilbake i tid. Ved hjelp av gode og fortrolige samtaler, og ved behov klinisk hypnose, kan vi endre det som styrer oss alle. Ofte finnes det lagret i underbevisstheten hvor de psykologiske prosessene som følelser, reaksjoner, oppfatninger, tankeforløp, ønsker og behov som vi alle nødvendigvis ikke er oppmerksom på. Vi vet hva vi gjør, men ikke alltid hvorfor vi føler det vi gjør, og hva følelsene kommer av. 
Mitt mål at du skal nå dine positive endringer og at du skal føle deg trygg og sett i våre møter.»  

  

Bent-Ivan har erfaring med og tilbyr ​samtaleterapi og klinisk hypnose i forbindelse med traumer, ulike angstformer, fobier, stressrelaterte reaksjoner, vektproblematikk, flyskrekk, nikotinavhengigheter, styrkning av selvfølelse og selvtillit, sjalusifølelse og smertebehandling. Bent-Ivan understøtter også klienter som står ovenfor viktige livsvalg innen relasjoner og karriere.  Med videre å støtte med mentorering i klientens prosess på veien videre.

 

Dr Terje Hofsmarken

Terje Hofsmarken har sin doktorgrad fra Tavistock Clinic, East London University (D.Sys.Psych) og en master i klinisk familieterapi fra VID, og er sertifisert på psykologiske profilverktøy som BIG FIVE, 360 og JTI. Han har og en MBA i ledelse. 


Under arbeidet med sin doktorgrad forsket han på lederutvikling i et systemisk perspektiv. Herunder hvilke læringsprosesser som gir best effekt og hvordan sikre at lederutvikling gir utbytte for organisasjoner. 


Hofsmarken har bred erfaring fra privat sektor, herunder lang erfaring fra ledelses- og organisasjonsutvikling fra både offentlige og private virksomheter. Han tjenestegjorde tidlig en periode i Forsvaret som offiser og tok bla. sin militære fallskjermutdanning ved Hærens Jegerskole.  

Terje legger vekt på at lederutvikling og ledertrening skal ivareta både ledere og de ansatte sitt bilde av virkeligheten, og at tiltakene skal øke lønnsomheten og samspillet i organisasjonene.

 
  • Facebook
  • Instagram

©2020 by mentro. Proudly created with Wix.com