top of page

Stress og uro i kroppen

  • 1 time
  • Location 1

Tjenestebeskrivelse

Stress er en nedarvet og viktig funksjon som har hjulpet oss med å overleve som art. Således har stress gjort oss i stand til å oppdage og å være klare til både kamp og flukt da det var reelle farer til stede. Riktignok kan en benytte kortvarig stress til egen fordel ved at den gir energi og motivasjon til innsats ved for eksempel en forestående eksamen. Når eksamen er over skal kroppen falle tilbake til en normaltilstand med ro. Det motsatte er når en lever med konstant stress over tid. Dette er lite heldig for kroppen og egne følelser. Stress kan medføre infeksjoner, hodepine, høyt blodtrykk, hjertevansker, depresjon og angst. Risikoen for hjertesykdom forbundet med stress ser ut til å være litt ulikt hos kvinner og menn. Kvinner før overgangsalderen har mer østrogen, som beskytter kroppen mot hjertesykdommer. Etter overgangsalderen har derimot kvinnene mistet denne beskyttelsen og er derfor mer utsatt. Fare ved å leve i stress over tid, ligger i at belastningene og uroen kan gli over i en depressiv tilstand. Behandling Måten vi hjelper til med å finne tilbake til den naturlige ro i kropp, følelse- og tankemønster er ved; 1) Samtaleterapi som tar sikte på å avdekke, utfordre og endre på dine tankemønstre som bidrar til å holde stress vedlike. Vi ser på hele livssituasjonen og sammen med deg vurderer eventuelle ytre tiltak som kan bidra til stressreduksjon. 2) Kognitive atferdsteknikk som vil gi deg opplæring i måter å komme deg skrittvis ut av stress på. Du blir gitt konkrete råd, tiltak og oppfølging underveis. 3) Spesialisert klinisk hypnose som vil gi deg direkte tilgang inn til ditt underbevisste sinn hvor de automatiserte tankeprosessene og emosjonene ligger. Det er også i underbevisstheten en lettere kan fjerne, dempe, endre eller forsterke våre automatiserte følelser og reaksjonsmønstre. Herunder i dette tilfellet følelsen av stress. Du vil også bli opplært i selvhypnotiske teknikker som kan bidra til større ro i kropp og følelse- og tankemønstre. Les gjerne mer om spesialisert klinisk hypnose under «Ofte stilte spørsmål» Konsultasjonen har en varighet på 90 minutter, som gir en mer ro og trygghet under behandlingen. Min erfaring er at resultatene blir bedre når en tar seg tid.


Kontaktinformasjon

  • Ekebergveien 1, 0192 Oslo, Norge

    +47 9228 4687

    post@mentro.no


bottom of page