top of page

Nedstemthet og depressive tanker

  • 1
  • Location 1

Tjenestebeskrivelse

Mange av oss vil en eller flere ganger i livet kjenne på at det kan være litt tungt i hverdagen. Det er naturlig. Vi møter alle livets opp- og nedturer og håndterer det etter beste evne. Samtidig kan det også være perioder i livet hvor en kan føle at en faller ned i et tungt mørke og ikke klarer å komme seg opp igjen, for å sitere en av mine klienter. -Det er som om ingen ting betyr noe mer, jeg kjenner ingen glede lengre og jeg orker nesten ikke å gå på jobb, eller møte andre mennesker. Jeg har mest lyst å grave meg ned i senga og bare bli der, sa en av mine klienter første gang vi møttes. Andre klienter kan fortelle om; • Svekket konsentrasjon og oppmerksomhet • Redusert selvfølelse og selvtillit • Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse • Negative og pessimistiske tanker om fremtiden • Initiativløshet og beslutningsvegring • Tanker om døden • Søvnforstyrrelser • Redusert eller økt appetitt • Nedsatt seksuell interesse • Angst, rastløshet og uro • Irritabilitet og temperamentsutbrudd Behandlingsform Min erfaring er at det er fult mulig å komme seg ut av nedstemtheten og tungsinnet som flere forteller meg om. Måten vi løser opp dette på er ved hjelp av en behandlingsform bestående av 1) Samtaleterapi som tar sikte på å avdekke, utfordre og endre på dine tankemønstre som bidrar til å holde tungsinnet vedlike. 2) Kognitive atferdsteknikk som vil gi deg opplæring i måter å komme deg skrittvis ut av tungsinnet på. Du blir gitt konkrete råd, tiltak og oppfølging underveis. 3) Spesialisert klinisk hypnose som vil gi deg direkte tilgang inn til ditt underbevisste sinn hvor de automatiserte tankeprosessene og emosjonene ligger. Det er også i underbevisstheten en lettere kan fjerne, dempe, endre eller forsterke våre automatiserte følelser og reaksjonsmønstre. Herunder i dette tilfellet nedstemthet, depressive tanker og følelser. Les gjerne mer om spesialisert klinisk hypnose under «spørsmål og svar» Konsultasjonen har en varighet på 90 minutter, som gir en mer ro og trygghet under behandlingen. Min erfaring er at resultatene blir bedre når en tar seg tid.


Kontaktinformasjon

  • Ekebergveien 1, 0192 Oslo, Norge

    +47 9228 4687

    post@mentro.no


bottom of page