top of page

Tjenester og behandlinger

Samtaleterapi, hypnoterapi og mentorering

COVID-19 og psykologiske bieffekter

De psykologiske bieffektene av COVID-19 som depresjon, bekymring, frykt og angst er fult mulig å redusere, samtidig som du opprettholder smitteforebyggende tiltak.

Covid 19

Stabiliser idealvekten din

Det å bruke viljestyrken for å holde fristelsene og spisevanene i sjakk, er krevende om en skal gå ned i vekt. Ved hypnoterapi bearbeides det psykologiske behovet i underbevisstheten som bidrar til varig endring uten å bruke viljestyrke.

On the Scales

Angst

Selve angstfølelsen er i seg selv ikke er farlig, men fellestrekk er følelse av frykt eller sterkt ubehag. Noen ganger kan også angstfølelsen være så sterk og dominerende at det forringer livet og noen må sykemelde seg over kortere eller lengre perioder i livet sitt.  Ved å benytte klinisk terapi under hypnose benyttes skreddersydde teknikker som kan bidra til å forstå bakgrunnen for angsten, se den i et annet lys, for deretter å dempe eller fjerne angstsymptomene helt.

Guy i genser på stranden

Fobier

Det finnes et utall av fobier som en del mennesker bruker mye negativ tankeenergi og strategier på for å unngå situasjonen som gir sterkt ubehag eller panikkfølelse. Noen av de mest vanlige fobier er overdrevet redsel for edderkopper, fugler, ulike dyr, å tale i forsamlinger, klaustrofobi, spisse gjenstander, vannskrekk med flere. 

Behandling av fobier under hypnoterapi gjennomføres på en måte som skal oppfattes behagelig, og effektiv for deg. Du blir med andre ord ikke eksponert for hva du er redd for, men snarere påvirkes det ubevisste sinn ved å destruere indre bilder og forestillinger du har tilknyttet fobien.      
Uavhengig av hvilken type fobi du måtte ha, er at det er overraskende vanlig at det lar seg behandle på relativt kort tid. 

Image by Max Kleinen

Flyskrekk

Enkelte av oss synes flyreiser er så sterkt ubehagelig at det kan utløse panikkanfall eller betydelig angst tilknyttet flyreisen. 


De aller fleste lar seg behandle så godt at ubehaget eller angsten blir betydelig dempet eller forsvinner helt etter behandlingen. Opplevelsen av å kunne ta en ferie eller jobbreise uten å få denne ødelagt av redselen for flyturen er for de aller fleste en ny frihetsfølelse. 

Airplane Cabin

Selvfølelse og selvtilit

Selvtillit dreier seg om din vurdering av egne prestasjoner. Har du høy selvtillit tenker du generelt godt om egen evne til å mestre oppgaver du står overfor, og derav tenker at du presterer godt. Det motsatte gjelder ved lav selvtillit. 
Selvfølelsen handler ikke om prestasjoner, men er en betingelsesløs vurdering av din egen verdi. Du kan prestere dårlig, men likevel kjenne på at du som person har en grunnleggende verdi. Du aksepterer deg for den du er, selv om du har feil og mangler som alle andre.

I de fleste tilfellene erfarer vi at klientene har etablert en vane hvor de snakker gjentakene negativt om seg selv. Dette er gjerne selvsnakk og uriktige oppfattelser av seg selv som over tid påvirker eget sinnelag negativ. Under behandlingen benyttes teknikker som gjør at du oppnår en endring i tankemønster som igjen endrer måten du ser og oppfatter deg selv på, og i relasjoner til andre mennesker. 

Happy Man
bottom of page