top of page
stresset Man

Stress og uro i kroppen

Å leve med konstant stress over tid er lite heldig for kroppen og egne følelser. Stress kan medføre infeksjoner, hodepine, høyt blodtrykk, hjertevansker, depresjon og angst.

 

Behandling

Måten vi hjelper til med å finne tilbake til den naturlige ro i kropp, følelse- og tankemønster er ved en eller flere foretrukne behandlingsmåter som vist;

1) Løsningsorientert samtaleterapi hvor vi har fokus på hvordan du skal oppleve et liv uten eller betydelig dempet stress.

 

2) Kognitive atferdsteknikker som vil gi deg opplæring i måter å komme deg skrittvis ut av stress på. Du blir gitt konkrete råd, tiltak og oppfølging underveis.

3) Klinisk hypnoseterapi som vil gi deg lettere tilgang på ditt underbevisste sinn hvor de automatiserte tankeprosessene og emosjonene tilknyttet stress ligger. Det er her du kan endre på årsakene til stressresponsene dine.

4) EMDR- terapi som hurtigprosesserer større og mindre traumerelaterte hendelser. Det er uavhengig om hendelser er av nyere dato eller fant sted mange år tilbake i tid. Felles er at de fremdeles kan virke inn på livskvaliteten i dag bevisst eller ubevisst.

 

Les gjerne mer om spesialisert Klinisk Hypnose og EMDR- terapi under «Behandlingsmetoder»

bottom of page