top of page

Veteraner, politi, brann & redning

  • 1 time
  • Location 1

Tjenestebeskrivelse

Kjære veteran, takk for din tjeneste for Norge. Det finnes i overkant av 100.000 veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner siden andre verdenskrig. For de aller fleste av våre veteraner har det gått bra med i ettertid. Samtidig finnes det også veteraner som kan fortelle om ulike ettervirkninger. Det kan være alt fra milde symptomer til de mer alvorlige som går ut over livskvaliteten. Enkelte veteranundersøkelser viser til symptomer som angst, depresjoner, overdrevet alkoholbruk og andre stressreaksjoner. Noen veteraner har opplevd ekstreme situasjoner, mens andre igjen har kjent på stressrelaterte symptomer ved å opphold seg i et konfliktområde over tid. Uavhengig av funksjon i operasjonsområdet, kan derfor stressymptomer oppstå. Behandlingsform Min erfaring er at det er mulig å få en bedre og lettere hverdag hvor angst og depressive tanker og følelser dempes eller fjernes. Måten dette kan løses opp på er ved hjelp av sammensatt behandlingsform bestående av; 1) Samtaleterapi som tar sikte på å avdekke, utfordre og endre på tankemønstre som bidrar til å holde angst og tungsinnet vedlike. 2) Selvhjelpsteknikker hvor du lærer måter å komme deg skrittvis ut av angsten og tungsinnet på. Du blir gitt konkrete råd, tiltak og oppfølging underveis. 3) Spesialisert klinisk hypnose som vil gi deg direkte tilgang inn til ditt underbevisste sinn hvor de automatiserte vanene, tankeprosessene og emosjonene ligger. Det er også i underbevisstheten en lettere kan fjerne, dempe, endre eller forsterke våre automatiserte følelser og reaksjonsmønstre. Herunder i dette tilfellet angst, nedstemthet, depressive tanker og følelser. Les gjerne mer om terapeutisk klinisk hypnose under «Ofte stilte spørsmål» Konsultasjonen har en varighet på 90 minutter, som gir en mer ro og trygghet under behandlingen. -Som behandler forstår jeg godt hva det vil si å oppholde seg i konfliktområder. Når du forteller om dine opplevelser vil jeg derfor lett erkjenne dine tanker og følelser. Jeg vil også se deg som en med-veteran.


Kontaktinformasjon

  • Ekebergveien 1, 0192 Oslo, Norge

    +47 9228 4687

    post@mentro.no


bottom of page