top of page

Dilemma i livet

  • 1
  • Location 1

Tjenestebeskrivelse

De fleste av oss står gjerne flere ganger i livet ovenfor valg som kanskje er vanskelige å ta. Det kan være i tilknyttet bosted, utdanning, yrke, kolleger, venner, familie eller nære relasjoner. Felles for dilemmaene kan være at en ikke kommer videre i beslutningsprosessen da en er i tvil på hva som er det beste for seg selv. Eller, frykten for konsekvensene ved å ta det valget en vet er det rette. Konsekvensene kan være mange på det ytre plan, men samtidig er det like mye ens egne antatte følelser etter valget som kan være hindringen. Samtaleterapi og spesialisert klinisk hypnose I møte med en objektiv terapeut vil du kunne bli speilet på fastlåste tanke- og følelsesmønstre som hindrer deg i å gå videre i livet. Det å se nye måter og muligheter kan ofte låse opp de dørene en selv har lukket, eller ikke oppdaget. Dersom en selv ikke har det motet som skal til, vil en bli gitt kognitive selvhjelpsteknikker som kan bidra til å se seg selv som et beslutningssterkt individ og i større grad stå stødig i sammensatte situasjoner. Ved benyttelse av spesialisert klinisk hypnose vil det gi deg direkte tilgang inn til ditt underbevisste sinn hvor de automatiserte tankeprosessene og emosjonene ligger. Det er også i underbevisstheten en lettere kan fjerne, dempe, endre eller forsterke våre automatiserte følelser og reaksjonsmønstre. Herunder i dette tilfellet svaret på hva du egentlig mener er det beste valget for deg selv. Samt å dempe frykten for å ta valget og samtidig bygge en trygghet på veien videre. Les gjerne mer om spesialisert klinisk hypnose under «Ofte stilte spørsmål» Konsultasjonen har en varighet på 90 minutter, som gir en mer ro og trygghet under behandlingen. Min erfaring er at resultatene blir bedre når en tar seg tid.


Kontaktinformasjon

  • Ekebergveien 1, 0192 Oslo, Norge

    +47 9228 4687

    post@mentro.no


bottom of page