top of page
Trist på sofaen

Nedstemthet og depressive tanker

Mange av oss vil en eller flere ganger i livet kjenne på at det kan være litt tungt i hverdagen. Det er naturlig. Vi møter alle livets opp- og nedturer og håndterer det etter beste evne. Samtidig kan det også være perioder i livet hvor en kan føle at en faller ned i et tungt mørke og ikke klarer å komme seg opp igjen, for å sitere en av mine klienter.

Behandling

Måten vi hjelper til med å finne tilbake til den naturlige ro i kropp, følelse- og tankemønster er ved en eller flere foretrukne behandlingsmåter som vist;

1) Løsningsorientert samtaleterapi hvor vi har fokus på hvordan du skal oppleve et liv med større motivasjon og energi.

 

2) Kognitive atferdsteknikker som vil gi deg opplæring i måter å komme deg skrittvis ut av grublingen. Du blir gitt konkrete råd, tiltak og oppfølging underveis.

3) Klinisk hypnoseterapi som vil gi deg lettere tilgang på ditt underbevisste sinn hvor de automatiserte tankeprosessene og emosjonene tilknyttet nedstemheten ligger. Det er her du kan endre på årsakene.

4) EMDR- terapi som hurtigprosesserer større og mindre traumerelaterte hendelser. Det er uavhengig om hendelser er av nyere dato eller fant sted mange år tilbake i tid. Felles er at de fremdeles kan virke inn på livskvaliteten i dag bevisst eller ubevisst.

 

Les gjerne mer om spesialisert Klinisk Hypnose og EMDR- terapi under «Behandlingsmetoder»

Konsultasjonen har en varighet på 90 minutter, som gir en mer ro og trygghet under behandlingen. Min erfaring er at resultatene blir bedre når en tar seg tid.

bottom of page