top of page
Happy Man

Å styrke selvtillit og selvfølelse

Å styrke selvfølelsen og selvtilliten er fult mulig og kan gi positive ringvirkninger utover hva en selv forestiller seg. Ofte er det dårlige selvfølelse som hindrer folk flest i ønsket sosialisering og egenutvikling på en rekke områder. 

 

Behandling

Måten vi hjelper til med å finne tilbake til den naturlige ro og trygghet i kropp, følelse- og tankemønster er ved en eller flere foretrukne behandlingsmåter som vist;

1) Løsningsorientert samtaleterapi hvor vi har fokus på hvordan du skal oppleve et liv hvor trygghet og egenkjærlighet er mere fremtredende

  

2) Kognitive atferdsteknikker som vil gi deg opplæring i måter å komme deg skrittvis nærmere en sterkere egenverdi. Du blir gitt konkrete råd, tiltak og oppfølging underveis.

3) Klinisk hypnoseterapi som vil gi deg lettere tilgang på ditt underbevisste sinn hvor de automatiserte tankeprosessene og emosjonene tilknyttet selvfølelse ligger. Det er her du kan bygge på selvfølelsen uten at ditt bevisste sinn forsøker å holde igjen. 

4) EMDR- terapi som hurtigprosesserer større og mindre traumerelaterte hendelser. Det er uavhengig om hendelser er av nyere dato eller fant sted mange år tilbake i tid. Felles er at de fremdeles kan virke inn på livskvaliteten i dag bevisst eller ubevisst.

 

Les gjerne mer om spesialisert Klinisk Hypnose og EMDR- terapi under «Behandlingsmetoder»

bottom of page