Utleige av kantine og møterom

Kantina har kapasitet til rund 40 personar, møteromma (2 stk) ca 10 personar på kvar.  Vi har også klasserom med moderne utstyr, storkjøkken og stor kjøl.

 

Prisar pr.01.01.2018: Dagsleige/ kveldsleige for kantine/møterom måndag til torsdag  kr 1800.- pr dag.Helg, frå fredag kl 15:00  til søndag kveld kl 20.00  kr 3800.-

Dette er med i prisen: Dekketøy, leige av kjøkken og kjøl. Prosjektør, tv .Trådlaust nettverk. Reingjering av golv.

Bestilling: TLF 57 83 36 00 mellom kl 08.00 og 15.00 eller post@mentro.no

Nøklar og betaling: Nøklar blir utlevert same dag eller siste arbeidsdag ved helgeutleige. Resepsjon er ope 07.30 – 15.00 på kvardagar. Betaling på faktura.

 

 

Brannvern / sikkerhet

Leigetakar må gjere seg kjent med brannvern plan (henger på veggen) samt slokke middel og rømmingsveger. Leigetakar må forsikre seg om at vindauger og at dører er forsvarlig låst og at alle lys/omnar blir slått av.

 

Vilkår ellers :

   Leigetakar må være over 25 år, skal være til stades og har ansvaret for aktiviteten.

    Lokalet må ryddast, bord tørkast av og vaskast etter bruk.

    Dekketøy  / utstyr vaskast og settast på plass.

    Leigetakar er ansvarleg for skader som eventuelt skulle bli påført inventar eller bygg.

    Det er ikkje tillate å røyke i lokala.

    Det er ikkje tillate å bruke våre lokalar til skjenking mot betaling.

    Høg musikk og dans etc. må av omsyn til naboar opphøyras seinast kl. 02:00