top of page

Å styrke selvtillit og selvfølelse

  • 1
  • Location 1

Tjenestebeskrivelse

Ofte kan det herske en forestilling om at selvfølelse og selvtillit er det samme. Riktignok kan det henge noe sammen, men det er likevel en forskjell. Selvtillit vil i større grad fokusere på hvordan du vurderer og tenker om hva du får til, eller snarere om dine prestasjoner. Gjerne målt opp mot andre. Har du god selvtillit er det fordi du tenker du får til hva du gjør, og presterer på en god måte. Det motsatte når du har lav selvtillit. Selvfølelse derimot handler ikke om hva du får til eller hva du presterer, men er mer hvordan du oppfatter deg selv eller hvordan du opplever din egen verdi. Det uavhengig av prestasjoner. Du aksepterer deg selv for den du er og er mindre avhengig av tilfredsstillelsen av hva du får til. Du aksepterer deg selv med dine positive og mindre positive sider. Selv om et menneske har en god selvfølelse fra barn av, kan den også bli svekket i voksen alder. Som et eksempel om en oppholder seg i et miljø hvor en sjelden blir verdsatt, frosset ut, eller utsatt for annen negativ atferd fra omgivelsene. Behandling Å styrke selvfølelsen er fult mulig og kan gi positive ringvirkninger utover hva en selv forestiller seg. Ofte er det dårlige selvfølelse som hindrer folk flest i ønsket sosialisering og egenutvikling på en rekke områder. Normalt er dette en såkalt korttidsbehandling med gitt egentrening og oppfølging underveis. En sammensetting av tre behandlingsteknikker underveis er hva som erfares å kunne gi god effekt, som vist; 1) Samtaleterapi som tar sikte på å avdekke, utfordre og endre på dine tankemønstre som bidrar til å holde på en lav selvfølelse. 2) Kognitive atferdsteknikk som vil gi deg opplæring i måter å styrke selvfølelsen på. Du blir gitt konkrete råd, tiltak og oppfølging underveis. 3) Spesialisert klinisk hypnose som vil gi deg direkte tilgang inn til ditt underbevisste sinn hvor de automatiserte tankeprosessene og emosjonene ligger. Det er også i underbevisstheten en lettere kan fjerne, dempe, endre eller forsterke våre automatiserte følelser og reaksjonsmønstre. Herunder i dette tilfellet å forsterke selvfølelsen. Les gjerne mer om spesialisert klinisk hypnose under «Ofte stilte spørsmål» Konsultasjonen har en varighet på 90 minutter, som gir en mer ro og trygghet under behandlingen. Min erfaring er at resultatene blir bedre når en tar seg tid.


Kontaktinformasjon

  • Ekebergveien 1, 0192 Oslo, Norge

    +47 9228 4687

    post@mentro.no


bottom of page