Tiltak

I jobb- med litt hjelp

ARR - Arbeidsretta rehabilitering

ARR er eit kort tiltak som skal bidra til at sjukmelde kjem tilbake i jobben eller får seg anna arbeid. 

Photo by {artist}/{collectionName} / Getty Images

AFT - Arbeidsforebuande trening

Arbeidsforebuande trening er eit lengre tiltak for deg som har behov for å jobbe deg opp over litt tid. Arbeidet er målretta med sikte på å styrke dine moglegheitar for å komme i ordinært arbeid eller utdanning. 

Photo by {artist}/{collectionName} / Getty Images

VTA- Varig tilrettelagt arbeid

Hvis du får uføretrygd og har behov for å vere i aktivitet, kan du få tilbod om varig tilrettelagt arbeid. I VTA får du  meiningsfulle arbeidsoppgåver som er tilpassa deg.