top of page

Behandlingsmetoder

Hypnotisk tilstand

Klinisk Hypnose som terapi

Når du får terapi under en hypnotisk tilstand kan det som eksempel ha et formål om å gå litt dypere inn i ditt eget ubevisste sinn for å finne svar på eget reaksjonsmønster og følelser som du ønsker å endre på. Gjerne tilknyttet situasjoner i livet ditt. For når du er i denne tilstanden er du mere mottakelig for positive inntrykk og det er da enklere å endre på fastlåste mønstre. Ved å tilføre ny kunnskap, følelser og erfaringer kan det lettere løse opp i hva du ønsker å endre på til det positive. En dyktig terapeut vil hjelpe deg med en trygg avslapning og gi deg nødvendige innspill som gjør at selv kan bidra til en slik endring. 
Du er selvbevisst og har kontroll under hele terapien.

Å være i en hypnotisk tilstand kan sammenlignes med når du befinner deg i en fin avslapning og samtidig fokusert på indre bilder og opplevelser. Dette er en naturlig tilstand som vi opplever flere ganger daglig når vi dagdrømmer oss litt bort. Noen kan fortelle at det er som å sitte hjemme i stua å se en morsom eller spennende film og leve seg litt inn i denne. En ser bildene og kjenner på følelsene, samtidig som en vet en at en sitter trygt i egen sofa.

I vårt første møte blir vi bedre kjent med hverandre, finner ut hvordan du har det i dag og finner ut av hvordan du selv skal ha det når vi er ferdige. Vi setter et konkret mål og jobber sammen systematisk mot dette målet. Verktøyene vi kan benytte sammen er alt fra fortrolige samtaler, samtaleterapi, klinisk hypnose og EMDR. Jeg vil også lære deg noen teknikker du selv kan øve på hjemme, og mellom våre møter. Å kombinere klinisk hypnose med EMDR har vist god effekt på flere av mine klienter.

 

En konsultasjon sammen med meg gjennomføres med dobbeltimer som har varighet på inntil 

en og en halv klokketime (90 minutter) 

IMG_7537.jpeg

EMDR

EMDR som terapi

Selve behandlingen går ut på at du skal se for deg den situasjonen som oppleves krevende. Samtidig følger du lyssignaler på en horisontal lysbarre fra side til side. Når dette skjer etter et gitt mønster, vil det i de fleste tilfeller dempe den negative følelsen. 
EMDR benyttes ofte ved å dempe ulike angstformer, PTSD, panikkangst, uro, stress, fobier og depresjoner. Det er gjort flere studier som viser god effekt med EMDR og at det vedvarer.

 

 

 

 

EMDR eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing som forkortelsen står for, er en behandlingsmetode som er anbefalt av Verdens Helseorganisasjon som «best treatment of choice» ved behandling av PTSD.
I 2011 trakk Helsedirektoratet frem EMDR som en av de best dokumenterte metoder i behandling for kriserammede. 

bottom of page