top of page

Behandlingsmetoder

Oversikt

I vårt første møte blir vi bedre kjent med hverandre, finner ut hvordan du har det i dag og finner ut av hvordan du selv skal ha det når vi er ferdige. Vi setter et konkret mål og jobber sammen systematisk mot dette målet. Verktøyene vi kan benytte sammen er alt fra fortrolige samtaler, samtaleterapi, klinisk hypnose og EMDR. Jeg vil også lære deg noen teknikker du selv kan øve på hjemme, og mellom våre møter. Å kombinere klinisk hypnose med EMDR har vist god effekt på flere av mine klienter.

 

En konsultasjon sammen med meg gjennomføres med dobbeltimer som har varighet på inntil 

en og en halv klokketime (90 minutter) 

Hypnotisk tilstand

Å være i en hypnotisk tilstand kan sammenlignes med når du befinner deg i en fin avslapning og samtidig fokusert på indre bilder og opplevelser. Dette er en naturlig tilstand som vi opplever flere ganger daglig når vi dagdrømmer oss litt bort. Noen kan fortelle at det er som å sitte hjemme i stua å se en morsom eller spennende film og leve seg litt inn i denne. En ser bildene og kjenner på følelsene, samtidig som en vet en at en sitter trygt i egen sofa.

Klinisk Hypnose som terapi

Når du får terapi under en hypnotisk tilstand kan det som eksempel ha et formål om å gå litt dypere inn i ditt eget ubevisste sinn for å finne svar på eget reaksjonsmønster og følelser som du ønsker å endre på. Gjerne tilknyttet situasjoner i livet ditt. For når du er i denne tilstanden er du mere mottakelig for positive inntrykk og det er da enklere å endre på fastlåste mønstre. Ved å tilføre ny kunnskap, følelser og erfaringer kan det lettere løse opp i hva du ønsker å endre på til det positive. En dyktig terapeut vil hjelpe deg med en trygg avslapning og gi deg nødvendige innspill som gjør at selv kan bidra til en slik endring. 
Du er selvbevisst og har kontroll under hele terapien.

EMDR

EMDR eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing som forkortelsen står for, er en behandlingsmetode som er anbefalt av Verdens Helseorganisasjon som «best treatment of choice» ved behandling av PTSD.
 I 2011 trakk Helsedirektoratet frem EMDR som en av de best dokumenterte metoder i behandling for kriserammede. 

EMDR som terapi

Selve behandlingen går ut på at du skal se for seg den situasjonen som har opplevdes krevende eller oppleves krevende, samtidig som terapeuten ber deg bevege øynene fra side til side i et visst tempo. Når dette skjer etter et gitt mønster som terapeuten guider deg på, vil det i de fleste tilfeller oppleves at en negativ følelse dempes mens terapien pågår. 
EMDR benyttes ofte ved å dempe ulike angstformer, PTSD, panikkangst, uro, stress, fobier og depresjoner. Samtidig kan også EMDR benyttes til å forsterke positive følelser.
Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende.

Kan jeg ta med en annen person?

Ja, det er helt opp til deg om du ønsker å ta med en du stoler på med til konsultasjonen. 
Dersom du er under 18år er det påkrevet å ha med ledsager. 

 

Hvordan er terapeuten som person?

Terapeuten har jobbet tett med menneskelige utfordringer i en årrekke, og får jevnlig tilbakemeldinger på å være en rolig, trygg og tillitsvekkende person med mye empati.

Kan alle bli hypnotisert?

Ja, alle som har en normal kognitiv kapasitet kan bli hypnotisert. Samtidig har enkelte en lettere innlevelsesevne enn andre og kommer da raskere i inn i en dypere avslapning enn andre. Terapeuten finner ut hvilke teknikker som passer best for klienter som trenger det lille ekstra, slik at også de oppnår den tilstanden som skal til for å få en god behandling.

bottom of page