migranorsk

Migranorsk er tilpassa vaksne som ynskjer å lære det norske språket og det norske samfunnet. All undervisning blir gitt etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Kurset skjer gjennom det nettbaserte programmet Migranorsk, som blir brukt ved ca. 160 opplæringssenter og bedrifter i Noreg og i utlandet. 

 

Programmet inneheld fleire modular. 

Migranorsk almenn : Lær norsk på en morsom og engasjerende måte  
Innholdet i allmenndelen tar utgangspunkt i en rekke dramatiserte videoepisoder med profesjonelle skuespillere. Episodene spiller på humor, kjærlighet, intriger og dramatikk samtidig som de dekker målene i læreplanen. De fleste lærer lettere og bedre gjennom bilder, spesielt når de kommer i en realistisk setting. Språkinnlæring  i en naturlig sammenheng med bruk av dagligtale, er viktige fortrinn i Migranorsk.

 

Migranorsk arbeidsliv: Kurset inneholder nyttig informasjon for nyansatte og for dem som er på vei inn i arbeidslivet. Mange sentrale temaer behandles gjennom video, tekst, bilder, interaktive oppgaver og ikke minst tester. Det er også lagt inn skriv selv-oppgaver. Kurset legger vekt på å få frem hvordan vi kommuniserer i arbeidslivet, hva vi mener med høflighet, ærlighet, viktigheten av å spørre og si fra, å ta initiativ osv. Arbeidsmiljøloven, HMS, diskriminering, feriebestemmelser, arbeidsgiver, arbeidstaker og fagforeninger. Link til meir info

Påmelding:

Fagleiar Narve Kirkebø