Halvard Avdem

 
halvard krymp.jpg

Tittel:

  • Jobbkonsulent/Idrettspedagog


Kompetanse:

  • Pedagog med idrettsfagleg bakgrunn
  • Kartlegging/plan ved fysisk aktivitet
  • Konflikthandtering
  • Motiverande samtalemetode (MI)
  • Kartlegging av interesser( WIE), og karriererettleiing. 
  • Oppfølging av arbeidssøkjarar i interne og eksterne bedrifter
  • Oppfølging av lærekandidatar
  • Opplæring i karriereferdigheiter 

 

Gasta Design

Gasta design as, Trolladalen 30, Sogndal, Norway