Arnhild Mallasvik

 
500 kb arnhild.jpg

Tittel:

  • Jobbkonsulent/Coach

 

Kompetanse:

  • Autorisasjon i relasjonskompetanse  og tilpasset ledelse. 
  • Konflikthåndtering
  • Motiverande stressmeistringsteknikkar
  • Motiverande samtalemetode (MI)
  • Kartlegging av interesser (WIE) og karriererettleiing
  • Oppfølging av arbeidssøkjarar i intern og eksterne bedrifter
  • Opplæring i karriereferdigheiter
  • Bachelor i pedagogikk

 

 

Gasta Design

Gasta design as, Trolladalen 30, Sogndal, Norway