Jobbsøkarkurs

Jobbsøkarkurset tar for seg jobbsøkarprosessen frå fleire sider. Jobbsøking er ein sjølvutviklande prosess. Å skrive ein søknad og CV er berre ein liten del

For kven: 

Personar som er klar for å skaffe seg inntektsgjevande arbeid. Minimum 10 og maks 14 deltakarar.

Du må ha grunnleggande datakunnskap, forstå og bruke Word tekstbehandling.

Resultat: 

Målet med kurset er å utvikle kunnskap og ferdigheit som fører til at du kjem i jobb. Tidlegare kurs har gjeve gode resultat. 

Varigheit: 

2 veker

Innhald: 

24 undervisningstimar. Kursleiar er utdanna pedagog og har lang røynsle frå arbeidslivet.

  • Kartlegge kompetanse
  • Kartlegge personlege eigenskapar
  • Innhaldet i Jobbsøknaden
  • Innhaldet i CV’en  
  • Jobbsøkarlogg
  • Finne og analysere stillingsannonse
  • Skrive eigen søknad
  • Lage CV
  • Jobbsøk
  • Individuell Intervjutrening

Vi ynskjer at deltakarane bruker Mentro sine datamaskiner. Deltakaren får arbeidshefte og minnepenn.  Fungerande mailadresse er avgjerande for gjennomføringa.

 

Påmelding

Til fagleiarane Halvar Adem og Narve Kirkebø