intensivt norskkurs

Mentro køyrer intensivt norskkurs med kontinuerleg opptak.  

For kven: 

Deltakarar som har manglande norskkunnskapar som gjer til at dei ikkje får innpass i det norske arbeidslivet. 

Varigheit: 

3 mnd. Det vert etter 3 mnd laga ein rapport/oppsummering av deltakaren og yttarlegare behov kan diskuterast. 

Innhald: 

Dette kurset vil vare i 3 månadar der 3 av dagane i veka vil innehalde gruppeundervisning med basis norskundervisning, arbeidsnorsk og  nettbaserte oppgåver.  I tillegg vil deltakarane i løpet av kurset ha laga seg ein CV og vere i stand til å skrive norske jobbsøknadar. 

2 dagar i veka vil deltakarane få arbeidspraksis internt eller eksternt og arbeidspraksisen vil stå sentralt når det gjeld å lære seg bransjekunnskap, fagspråk og kommunikasjon på arbeidsplassen. Deltakarane vil ha med seg notater tilbake i kursrom etter kvar dag i praksis og jobbe med dette i etterkant. 

 

Vi nyttar det nettbaserte verktøyet Migranorsk. Det lan du lese meir om her.

 

Påmelding til fagleiar Narve Kirkebø