Velkommen til mentro

Her finn du velkomstbrosjyre og anna som kan vere nyttig for å gjere seg kjend med Mentro. 

Biletomvising 

Her kan du sjå bilete frå lokala våre

spå.jpg

Velkommen til oss - deltakarbrosjyre

Velkommenbrosjyra inneheldt viktig informasjon

_MG_7915.jpg

Brukarundersøking

Alle som har vore i Mentro skal fylle ut brukarundersøking