Mentro fusjonerer med origod 1 oktober

1 oktober 2018 er ein merkedag og vart feira med kake på Mentro.

Generalforsamlinga vedtok å fusjonerer med Origod AS i Florø og det ligg til rette for ytterlegare fusjonering med Nærtenestene i Florø. Dette betyr ei sterkare bedrift som står godt rusta til å leverer betre tenester, å sikre kompetanse og arbeidsplassar og ikkje minst å utvikle nye tenester i arbeid med å få fleire i arbeid. Eit stort pluss for Sunnfordregionen og eit godt døme på samarbeid mellom kommunane. Avdelingane i Florø og Førde vil bestå.

Vi kjem tilbake med nærare informasjon om når Mentro opphører og Origod overtar.

Mentro AS

Kjartan Kvellestad

Dagleg leiar

Origod fusjonerer med nærtenesten 25 oktober

Generalforsamlingene i Nærtenesten AS og Origod AS har i møte i dag 25.10.18 godkjent forslaget om å fusjonere Nærtenesten AS og Origod AS. Vedtakene var enstemmige. Fusjonen er med vedtaket i dag gjennomført.

Jeg vil gratulere alle tilsette med positiv  deltagelse  og vel gjennomført fusjonsprosess og ønske dere alle sammen hjertelig velkommen i «nye Origod». Sammen har vi en felles målsetting om å skape en enda bedre bedrift og en god arbeidsplass til det beste for ansatte, deltakere og kunder. Jeg ser frem til å samarbeide med ansatte og styret i bedriften. Jeg vil også rette en takk til eiere og styrene i de 3 fusjonerte bedriftene for vel gjennomført prosess.

Nå er det kun fremtiden som gjelder.

 

Med vennlig hilsen

Petter Refsnes

Daglig leder, Origod.