Velkommen til mentro

Her finn du velkomstbrosjyre og anna som kan vere nyttig for å gjere seg kjend med Mentro. 

Photo by curtis_creative/iStock / Getty Images

Velkommen til oss - for bestillar

Kva kan Mentro levere?  

spå.jpg

Velkommen til oss - deltakarbrosjyre

Her finn du og utskriftsvennleg versjon

_MG_7915.jpg

Brukarundersøking

Alle som har vore i Mentro skal fylle ut brukarundersøkinga på slutten av tiltaket eller kurset.

Tiltak

I jobb- med litt hjelp

ARR - Arbeidsretta rehabilitering

ARR er eit kort tiltak som skal bidra til at sjukmelde kjem tilbake i jobben eller får seg anna arbeid. 

Photo by {artist}/{collectionName} / Getty Images

AFT - Arbeidsforebuande trening

Arbeidsforebuande trening er eit lengre tiltak for deg som har behov for å jobbe deg opp over litt tid. Arbeidet er målretta med sikte på å styrke dine moglegheitar for å komme i ordinært arbeid eller utdanning. 

Photo by {artist}/{collectionName} / Getty Images

VTA- Varig tilrettelagt arbeid

Hvis du får uføretrygd og har behov for å vere i aktivitet, kan du få tilbod om varig tilrettelagt arbeid. I VTA får du  meiningsfulle arbeidsoppgåver som er tilpassa deg. 

kurs

Kvalifiser deg for din neste jobb! Mentro tilbyr gode arbeidsretta kurs i moderne lokaler. 

Photo by {artist}/{collectionName} / Getty Images

Jobbsøkarkurs

Jobbsøkarkurset tar for seg jobbsøkarprosessen frå fleire sider. Jobbsøking er ein sjølvutviklande prosess. Å skrive ein søknad og CV er berre ein liten del.

Photo by SIphotography/iStock / Getty Images

Intensivt norskkurs

Mentro tilbyr intensivt norskkurs med kontinuerleg opptak. 

Photo by jacoblund/iStock / Getty Images

Finn du ikkje riktig kurs?

Mentro skreddarsyr kurs på bestilling. 

Ein-til-ein kurs

Mentro tilbyr også ein-til-ein kurs. 

Photo by vvvita/iStock / Getty Images

Livsstilendring

Hvis du ynskjer ei livsstilsendring og meir kunnskap om kosthald og trening kan du få enkelttimar med helsesportpedagog på Mentro. 

Photo by scyther5/iStock / Getty Images

Coaching og karriererettleiing

 

_MG_7915.jpg

Ditt ønske

Finn du ikkje riktig kurs? Mentro har  mykje og variert kompetanse tilgjengeleg: Spør oss!

Omvising - lokala til mentro