top of page
Girl Standing In Mountain Highway

Dilemma i livet

De fleste av oss står gjerne flere ganger i livet ovenfor valg som kanskje er vanskelige å ta. Det kan være i tilknyttet bosted, utdanning, yrke, kolleger, venner, familie eller nære relasjoner.

 

Felles for dilemmaene kan være at en ikke kommer videre i beslutningsprosessen da en er i tvil eller kjenner på frykten ved å ta det valget en vet er det rette.

Behandling

1) Løsningsorientert samtaleterapi hvor vi har fokus på hvordan du skal oppleve en fremtid hvor du har tatt et valg som er til det beste for deg selv.

2) Kognitive atferdsteknikker som vil gi deg opplæring i måter å komme deg skrittvis ut av valgets kvaler på. Du blir gitt konkrete råd, tiltak og oppfølging underveis.

3) Klinisk hypnoseterapi som vil gi deg lettere tilgang på ditt underbevisste sinn hvor de automatiserte tankeprosessene og emosjonene tilknyttet stress ligger. Det er her du kan endre på blokkeringene som hindrer deg i å ta en valg.  

4) EMDR- terapi som hurtigprosesserer større og mindre traumerelaterte hendelser. Det er uavhengig om hendelser er av nyere dato eller fant sted mange år tilbake i tid. Felles er at de fremdeles kan virke inn på livskvaliteten i dag bevisst eller ubevisst.

 

Les gjerne mer om spesialisert Klinisk Hypnose og EMDR- terapi under «Behandlingsmetoder»

bottom of page