Praktiske opplysningar: 

Opningstider: 7.30- 15.00

Besøksadresse: Øyrane 2 i Førde

Telefonnummer og epost til konsulentane

 

velkommen til eit godt samarbeid!

Mentro hjelper folk i jobb. Dette har vi lang erfaring med og oppnår gode resultat. Mentro samarbeider tett med næringslivet og er gode på å finne rett "match". Vi meiner vegen tilbake til jobb bør skje i reelle arbeidsmiljø.

Deltakaren på mentro opplever:

 • Korte kurs eller lengre tiltak - alltid med jobbfokus.
 • Kartlegging av ressursar og interesser
 • Hjelp til å ta val når det gjeld utdanning, opplæring og arbeid
 • Ein døropnar til rett bedrift
 • Å kunne prøve ut nye yrker
 • Oppfølging i overgangen til ny jobb.

Som bestillar hos Mentro vil du oppleve:

 • Tett kontakt
 • God dokumentasjon
 • Kort tid frå godkjent bestilling til oppstart
 • Deltakaren møter eit miljø med jobbfokus
 • Vi skreddarsyr også kurs på forespørsel.

 

Arbeidsgjevar får

 • Eigen bedriftskontakt
 • Prøve ut deltakar før tilsetting
 • Få tilsette raskare tilbake etter sjukmelding
 • Trygg og kostnadsfri rekruttering
 • Vise samfunnsansvar
 • Vi skreddarsyr også kurs for næringslivet