top of page
behandlingsøkt

Angst og fobier

Angst og fobier

Det finnes en rekke ulike former for angst og fobier, men fellesnevneren er ofte fryktfølelse og ubehag, og kan gjenkjennes fysisk med en sterk følelse av redsel, hjertebank, skjelving, pustevansker, å tro at en vil besvime eller å måtte kaste opp. En forsøker ofte å unngå situasjoner eller områder som kan forsterke denne følelsen

Behandling

Måten vi hjelper til med å finne tilbake til den naturlige ro i kropp, følelse- og tankemønster er ved en eller flere foretrukne behandlingsmåter som vist;

1) Løsningsorientert samtaleterapi hvor vi har fokus på hvordan du skal oppleve et liv uten eller betydelig dempet angst og fobier.  

2) Kognitive atferdsteknikker som vil gi deg opplæring i måter å komme deg skrittvis ut av angsten og fobien på. Du blir gitt konkrete råd, tiltak og oppfølging underveis.

3) Klinisk hypnoseterapi som vil gi deg lettere tilgang på ditt underbevisste sinn hvor de automatiserte tankeprosessene og emosjonene tilknyttet angst og fobien ligger. Det er her du kan endre på årsakene.

4) EMDR- terapi som hurtigprosesserer større og mindre traumerelaterte hendelser. Det er uavhengig om hendelser er av nyere dato eller fant sted mange år tilbake i tid. Felles er at de fremdeles kan virke inn på livskvaliteten i dag bevisst eller ubevisst.

 

Les gjerne mer om spesialisert Klinisk Hypnose og EMDR- terapi under «Behandlingsmetoder»

bottom of page